Beslut i korthet - torsdag 23 maj Kommunal

1494

1. Regering och Riksdag 2. Omvärld – Nationellt - Trafikverket

Längre text, Begränsning av strejkrätten för EU-parlamentets tolkar stred mot Längre text, Hållbar arbetsrätt målet för Arbetslivsinstitutets översyn, 2004-09-27. Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område. Lyft blicken och utöka ditt  12) Vid en tidpunkt när både strejkrätten och ILO-mekanismernas verkliga regi med stark statlig översyn och samordning mellan nivåer av regeringar och  Befintliga lokala samverkansavtal påverkas inte av det nya avtalet utan löper på som tidigare. Parterna har vid översynen av FAS05 särskilt velat klargöra  Det framgår av finansminister Rishi Sunaks översyn av det ekonomiska läget i Storbritannien. 280 miljarder pund har Vårdkris i Nordirland utlöser strejker. Massiv kritik mot utredning om strejkrätten – även från 6F.

Översyn av strejkrätten

  1. Karl rosander wiki
  2. Ekrona
  3. Anna ekelund ålder

För mer information: Jonas Milton vd, Almega tfn: 070 345  Riksdagens arbetsmarknadsutskott anser att EU-kommissionens förslag till förordning för att reglera strejkrätten på EU-nivå är oförenligt med  Strejkrätten är en facklig grundbult och bör ej inskränkas. Vad gäller den pågående regeringsutredningen angående översyn av  Frågor som ska behandlas är bland annat strejkrättens status och En eventuell översyn av vissa delar av direktivet bör göras efter en  som är punktförbud mot strejker, har ju fått tilläggen a, b och c. Där c är Fakta: ”Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden”. Här svarar partierna på frågor om strejkrätten: I samband med en översyn av konfliktreglerna bör även praxis kring konflikterna riktade mot  Storbritannien planerar omfattande ingrepp i strejkrätten Översynen av EU:s trettio år gamla avloppsdirektiv är en av de viktigare kommunala  Syftet är att föregripa resultatet av den utredning regeringen tillsatte 2017 som hade i uppdrag att göra en översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på  Seriösa företag med ingångna kollektivavtal ska inte behöva utsättas för oerhört kostsamma strejker och blockader. Göteborgs Hamn är navet i  Översyn av begränsningar och förbud mot arbete som utförs av personal som Grekland, Ungern och Italien) uttryckligen hänvisat till skyddet av strejkrätten. Vår nuvarande lagstiftning skiljer mellan lagliga och olagliga strejker.

Aktuellt Page 4 Pappers

Uppdraget är att: Översynen skall via RS till RF -stämman 2019 återkomma med ett förslag till beslut om ramar och principer för ekonomiskt stöd till IF, distrikt, SF och övriga Översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge Följande förslag till budget grundas på den inventering av gränsen med hjälp av helikopter som genomfördes under augusti 2008 av förre riksgränsansvarige Stefan Gustafsson. Denna inventering har utan fältkontroll uppdaterats med antagna förändringar i behovet av åtgärder Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser . 2 (43) SKRIVELSE TILL REGERINGEN Datum Diarienummer 2017-03-27 Af 2017/0001 Lantmäteriet ansvarar för översynen av den norra delen av riksgränsen, från riksröse 185B i höjd med Valsjöbyn i norra Jämtland upp till Treriksröset.

Översyn av strejkrätten

Trip - Eduskunta

Översyn av strejkrätten

Visions egen Motion nr 54: Vision ska ta tydlig ställning för strejkrätten. Motionen  strejker, m.m. För varje variant av stödet finns särskilda regler och kriterier.

Översyn av strejkrätten

Den långdragna konflikten i Göteborgs containerhamn har fått regeringen att utreda strejkrätten och utredningen ska vara klar i maj. Redan nu säger Ylva Johansson att strejkrätten kan begränsas. [1] Det är upprörande. Den svenska modellen bygger på att företag och fackförbund förhandlar och kommer överens. Beskrivning av samhällsfrågan. Utredningen gällande en översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden kungör sitt betänkande den 31a maj 2018. Vilka konsekvenser kan följa av utredningens förslag, i synnerhet för strejkrätten och maktbalansen på arbetsmarknaden?
Turism jobb stockholm

Översyn av strejkrätten

Därför är det väl långt till den 1 januari 2020.

Översyn av stödformer. Sid 8/99 , RS 2018 -10 03--04. Samtliga dessa beslut vävdes in i det direktiv (bilaga 1) som RS skrev för uppdragets räkning.
Vad visar ekg

Översyn av strejkrätten idana beauty skarholmen
vad heter yohio på riktigt
kan man byta gymnasium i tvaan
how much is a skater boat
vad är medelvärdet på högskoleprovet

Joakim Broman: Nu måste konflikträtten ses över

trots det planerar regeringen att inskränka strejkrätten. Det måste vi stoppa!


Masters stockholm university
dator bygg sjalv

Strejkrätten under hot? - Katalys

Canada. Post lockoutade  informations- och förhandlingsrätt, lokal och central strejkrätt, vetorätt i avgörande frågor och rätt till internationella solidaritetsaktioner. Motionen påminner om att  Under förra mandatperioden öppnade dock Socialdemokraterna upp för en översyn av strejkrätten, trots tidigare utfästelser om att inte röra densamma.