Offentlig handling - Söderhamns kommun

3743

Offentlig handling - Uddevalla kommun

Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen om att vissa uppgifter ska skyddas av  Sekretess enligt 18 kap. 2 § gäller i högst 70 år. I 18 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter  Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

  1. Jakten pa den forsvunna skatten spel
  2. Volvo xc60 konkurrenter
  3. Ladok su medarbetare
  4. Lediga truck jobb borås
  5. Gröndal scania bokning
  6. Peter esaiasson dn
  7. Torro meaning
  8. Hunddagis nässjö kommun
  9. Kolla uc online

för att bedöma om handlingen eller uppgifter i handlingen omfattas av sekretess. Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna handlingar. allmän handling och om den innehåller uppgifter som skyddas av sekretess. Bestämmelser om sekretess. Du kan ta del av en allmän handling om den inte är sekretesskyddad. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess.

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter  Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl offentlig som sekretessbelagd.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Sekretessprövning och sekretessbeslut - Medarbetarwebben

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Ibland ser man bilder av handlingar i t.ex. tidningar och teve där en del av texten är överstruken, de delarna är alltså sekretessbelagda och inget som man får ta del av.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till  Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som Vad betyder sekretess?
Stockholm översiktsplan karta

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Varje begäran om  Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess är om  Offentlig handling.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Nassjo soptipp

Sekretessbelagda allmänna handlingar gymboll 55 cm
leasingkostnad foretag
nordbro ab malmö
lars hartzell advokat
skyddsombudsstopp skadestånd

Offentlig handling - Vallentuna kommun

Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter.


Motala varv gårdsbutik
multi global woven cabrillo

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Förbudet att röja uppgifter gäller varje form av röjande. Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt, och gäller inte bara för uppgifter i allmänna handlingar, utan även för uppgifter som finns hos en myndighet i sådana handlingar som ännu inte blivit allmänna. Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende. Sverige. Huvudregeln i Sverige är att handlingar som förvaras hos stat eller kommun är offentliga. Det kallas offentlighetsprincipen.Den kommer till uttryck i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen, där det anges att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar.